กรมปศุสัตว์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

กรมปศุสัตว์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ขอเชิญชวน "ครอบครัวปศุสัตว์" สรงน้ำพระพุทธอุดมสุข

ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

 

DLD Songkran 2023


 แหล่งข่าว : กรมปศุสัตว์

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173