ประชาสัมพันธ์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565

DLD PR 0001

กรมปศุสัตว์

ขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนากุศลบุญ

นื่องใน  

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565

โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "เงินกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์" เลขที่บัญชี 030-6-06185-6 หรือสแกนผ่าน QR Code

DLD PR 0003

หากมีความประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาบัตร ขอให้กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งกองคลัง กรมปศุสัตว์ ผ่านGoogle Form  ทางลิงก์   https://formfaca.de/sm/dOOX5Xxgn 

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 1612    

DLD PR 0002