ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2564 (6/07/2021)

announce ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2564

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "Trade Beyond COVID-19: Building Resilience" เพื่อเป็นเวทีในการหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการค้า และบทบาทของระบบการค้าพหุภาคีในการรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตในอนาคต ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.wto.org/english/forum_e/public_forum21_e/pf21_reg_e.htm ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - วันที่ 6 กันยายน 2564