ทุนรัฐบาลอินเดีย : หลักสูตร "Issues and Challenges in the Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)"

 

3articlestitl.png

ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Issues and Challenges in the Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)" ระหว่างวันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 

 pdf filetype icon 177525 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.itecgoi.in 

 


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ 

โทร. : 0 2653 4444 ต่อ 1351-1352  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.