ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ.2563 (05/03/2020)

announce ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 60 ทุน [[รายละเอียด]]