การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (03/12/2019)

announce เปิดรับคำขอความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่น เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของไทย ปี 2563 [[รายละเอียด]]