เนื้อสัตว์ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - อาหารแห่งโลกอนาคต

2021_02_15
🍖 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้แหล่งโปรตีนทางเลือกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกือบทุกบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกต้องเร่งค้นคว้าวิจัยเพื่อนำสินค้าของตนในรูปแบบต่างๆ ออกสู่ตลาด โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชในรูปแบบไส้เบอร์เกอร์หรือนักเก็ต
🇮🇱 Aleph Farms ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารในอิสราเอล ได้ร่วมกับทีมค้นคว้าวิจัยของ Technion Israel Institute of Technology พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพแบบ 3 มิติ (3-D bioprinting technology) ที่ใช้เซลล์จากเนื้อวัวจริงเป็นจุดตั้งต้น โดยได้มีการพิมพ์เซลล์ของวัวก่อนเพาะเลี้ยงผ่านระบบที่คล้ายกับระบบหลอดเลือดของสัตว์ ซึ่งช่วยให้เซลล์เจริญเติบโต และให้สารอาหารซึ่งทำให้เนื้อเยื่อหนาขึ้น ส่งผลให้สเต๊กมีรูปร่างและโครงสร้างคล้ายกับเนื้อวัวแบบดั้งเดิม และด้วยกรรมวิธีดังกล่าว ทำให้สามารถออกแบบเนื้อสัตว์สำหรับตลาดโดยเฉพาะ ผ่านการปรับปริมาณคอลลาเจน เนื้อเยื่อ และไขมัน เพื่อปรับแต่งเนื้อสัตว์ให้ตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ ทางผู้ผลิตยอมรับว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยอันดับแรกนั้นต้องมีการปรับปรุงขนาดและราคาที่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้ โดยจะเน้นตลาดไฮเอนด์เป็นหลัก
🇹🇭 ปัจจุบันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการผลักดันเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการร่างกฎระเบียบในการรับรองมาตรฐานสินค้ากลุ่มดังกล่าว เพื่อรองรับการขายในท้องตลาดอย่างจริงจัง ในขณะที่ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการพัฒนาในด้านนี้เท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ได้มีสินค้าในกลุ่มเนื้อจากพืชเพิ่มเติมขึ้นมาในท้องตลาด เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของตลาดการบริโภคเนื้อสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ คนรักสิ่งแวดล้อม และคนกินอาหารมังสวิรัติในบ้านเรา
 
📝 ข้อมูลจาก The Washington Post 9 ก.พ. 64
🔴 เรียบเรียงโดย คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ