ฮ่องกงสั่งทำลายสุกรเพื่อควบคุมโรค ASF

2021 02 15 02
 
🇭🇰 ทางการฮ่องกงสั่งทำลายสุกรเพื่อควบคุมโรคหมดทั้งคอกเป็นจำนวนกว่า 3,000 ตัว หลังจากมีการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ในฟาร์มแห่งหนึ่งในเขตหยวนหลง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮ่องกงและใกล้กับชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่ โดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้ประกาศว่าสามารถควบคุมการระบาดของโรคไว้ได้ภายในฟาร์มที่พบโรค และจะมีการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้กับเจ้าของฟาร์มต่อไป อนึ่ง โรค ASF ถือเป็นโรคที่พบยากในฮ่องกง โดยครั้งสุดท้ายที่พบคือในสุกรที่นำเข้ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2562 และผลจากการระบาดในครั้งนั้นก็ทำให้ต้องมีการทำลายสุกรเพื่อควบคุมโรคไปกว่า 10,000 ตัว ทั้งนี้ ฮ่องกงมีฟาร์มสุกรอยู่ทั้งหมด 43 แห่ง ซึ่งสามารถผลิตเนื้อสุกรเพื่อบริโภคได้ประมาณ 15% ของความต้องการบริโภคภายในประเทศ และถึงแม้ว่าจะมีการพบโรค ASF จนต้องมีการทำลายสุกรเพื่อควบคุมโรคเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ แต่ทางการฮ่องกงก็ยังมั่นใจว่าจะสามารถจัดหาเนื้อสุกรจากแหล่งอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคได้
 
📝 ข้อมูลจาก The Pig Site 11 ก.พ. 64
🔴 เรียบเรียงโดย คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ