รายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นครั้งแรกในภูฏาน

2021 06 16🇧🇹 มีรายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นครั้งแรกในภูฏาน ซึ่งนับเป็นประเทศที่ 16 ในภูมิภาคเอเชียที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีรายงานยืนยันการพบโรคในสุกรจำนวน 1,310 ตัว ในเขตเมืองพันท์โชลลิง มณฑลชูคา ซึ่งมีชายแดนติดกับอินเดีย และเนื่องจากเมืองดังกล่าวไม่มีฟาร์มเลี้ยงสุกร จึงเชื่อว่าการแพร่ระบาดของโรคจะเกิดมาจากสุกรจรจัดที่เร่ร่อนข้ามเขตแดนมาจากเมืองไจก้าออนในรัฐเบงกอลตะวันตกของฝั่งอินเดียอย่างไร้การควบคุม ซึ่งจากการพบโรคดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเบงกอลตะวันตกประกาศยกระดับการเฝ้าระวังโรค ASF มีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสุกร รวมถึงมีการฆ่าเชื้อภายในฟาร์มเลี้ยงสุกรที่อยู่ในเขตต้องสงสัย และถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานการพบโรค ASF ในเขตเมืองไจก้าออนของอินเดียอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการยืนยันว่าเกิดโรคระบาดในหลายๆ หมู่บ้านในรัฐมิโซรัมซึ่งมีชายแดนติดกับเมียนมา โดยมีรายงานว่าในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2564 มีสุกรตายในบริเวณดังกล่าวถึง 4,650 ตัว
🐷 นอกเหนือจากภูฏานและอินเดีย ประเทศในเอเชียที่มีรายงานการระบาดของโรค ASF ก็คือ รัสเซีย, กัมพูชา, จีน, ติมอร์ตะวันออก, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เมียนมา, เกาหลีเหนือ, ฟิลิปปินส์, ปาปัวนิวกินี, เกาหลีใต้ และเวียดนาม และสำหรับประเทศไทยนั้น ก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค ASF ในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรของบ้านเราได้
📝 ข้อมูลจาก Pig Progress 9 มิ.ย. 64
🔴 เรียบเรียงโดย คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ