ผลงานวิชาการ เรื่อง การสร้างแผนที่ความเสี่ยงโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อประยุกต์เป็นฐานข้อมูลในการขอคืนสถานภาพการปลอดโรคจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ครั้งที่ 6/2565

blue download alt folder 12391ผลงานวิชาการ เรื่อง การสร้างแผนที่ความเสี่ยงโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อประยุกต์เป็นฐานข้อมูลในการขอคืนสถานภาพการปลอดโรคจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (Creation of African Horse Sickness (AHS) risk map to utilize as a database to apply for an official recognition of disease free status by the World Organisation for Animal Health (OIE)) แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ครั้งที่ 6/2565 ผลงานโดย นางสาวนรี เกตุสิงห์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ