ผู้แทนการค้าของสหพันธรัฐรัสเซียในราชอาณาจักรไทยและผู้แทนการเกษตรของสหพันธรัฐรัสเซียในราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือกับอธิบดีกรมปศุสัตว์

1

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสัตว์แพทย์สมชวน รัตน์มังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับการเยี่ยมคารวะ

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ พญาไท