กรมปศุสัตว์ร่วมพิธีเปิดงานส่งออกสินค้าเป็ดแปรรูปไปออสเตรเลียตู้แรกของประเทศไทย

1

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการปล่อยตู้ปฐมฤกษ์ส่งออกสินค้าเป็ดแปรรูปไปออสเตรเลียตู้แรกของประเทศไทย โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

จากความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการเจรจาความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรจำพวกเป็ดปรุงสุกจากไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จนี้ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ สำหรับสินค้าตู้ปฐมฤกษ์นี้ เป็นสินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกแช่แข็ง ปริมาณ 5,052 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,310,000 บาท ซึ่งคาดว่า จะมีผู้ผลิตส่งออก ประมาณไม่ต่ำกว่าปีละ 1,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 400 ล้านบาท และบัดนี้เป็ดปรุงสุกของประเทศไทยตู้แรกพร้อมที่จะส่งออกไปยังออสเตรเลียแล้ว

ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปมีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร
2