รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างการเยือนประเทศไทย

รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างการเยือนประเทศไทย

ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Eurasia_1

         23 กุมภาพันธ์ 2566  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ มอบหมายให้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้อนรับ Mr. Artak Kamalyan รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย  เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อทำความรู้จักและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน


3.jpg

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์

มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

และนายสัตวแพทย์วัชรพลโชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือ

ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมต้อนรับและหารือกับรัฐมนตรี

อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

ยูเรเซียและคณะด้วย

 

       สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเบลารุส (Belarus) สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan) สาธารณรัฐคีร์กีซ (Kyrgyzstan) สาธารณรัฐอาร์มีเนีย (Armenia) และสหพันธรัฐรัสเซีย (Russia) โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอคือ เมล็ดพืช น้ำตาล เมล็ดทานตะวัน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ยังผลิตได้ไม่มากคือ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ปลา ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของภูมิภาคนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีของนักธุรกิจไทยหากสนใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

2

          ในขณะนี้ ทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ได้ทำ FTA

  กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)

  และสาธารณรัฐสิงคโปร์(Singapore) แล้ว

  ซึ่งถ้าฝ่ายไทยสนใจก็จะเป็นสิ่งดีที่จะเจรจานกันต่อไป

            ส่วนการดำเนินการในเรื่องมาตรการสุขอนามัย (SPS)

  ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะเหมือนกับประเทศอื่น

  และรัฐบาลไทยได้ลงนาม MOU กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

  ในเรื่องการค้านี้แล้ว

 

ข้อมูล : #ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 


 #ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจ #ทำให้ไว #ทำได้จริง

Division of International Livestock Cooperation #DILC  Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC  +66 2653 4444  ext.4172 - 4173