กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าคารวะปีใหม่กับคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นำโดยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าคารวะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์