โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Applying One Health to Solve Community Health Issue: Lawa Model” (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Applying One Health to Solve Community Health Issue: Lawa Model” (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ระหว่างวันที่ 3 - 28 เมษายน 2566  (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2566)

Applying One Health to Solve Community Health Issue Lawa Mode

file pdf download icon iconscom 68954  รายละเอียดโครงการ 

 

Poster Lawa Model Online course

 ลิงก์รับสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH0QAgO-TsMfj-Ew9IsuGw776J-el2JCTf34DQQopoZvYS3Q/viewform  

Lawa Model Online Course


 


แหล่งข่าว : หน่วยประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียวด้านสุขภาพสัตว์ (OHCU-AH) โดย นายพัสกร ไชยสาร นายสัตวแพทย์ ระดับ ชำนาญการ 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 1353
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 1353