ถาม-ตอบ ปัญหาที่พบบ่อย

Q : จะติดต่อกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้ที่ใด

A : กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 หรือทางโทรศัพท์ 026534444 ต่อ 4272-3 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Q : อยากทราบขั้นตอนการเดินทางไปราชการต่างประเทศของกรมปศุสัตว์

A : สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่คู่มือการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ลิ้งค์ http://dldforeign.dld.go.th/th/images/Website2559/Foreign_Folder/lowres.pdf

 

Q : อยากทราบขั้นตอนกรนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย

A : สามารถศึกษาประกาศกรมปศุสัตว์ได้ที่ 1. สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ 2.อาหารสัตว์

 

Q : หากสนใจทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องติดต่อได้ที่ใด

A : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร.0 2653 4444 ต่อ 1351-2 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.