announce ประชาสัมพันธ์รับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้าประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564  [[รายละเอียด]]

?หมดเขต 30 สิงหาคม 2562 นี้แล้วรีบสมัครกันไวไวนะ

☎️สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเทศัมพันธ์ โทร.026534444 ต่อ 1351-2