announce ประกาศทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุน Endeavour Leadership Program หรือ ELP) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 [[รายละเอียด]] หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavour