270

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 Mr. Majdi Abdallah Ibrahim Abualush จาก Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเยี่ยมคารวะกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมผู้แทน สพส.  และ กรป. เข้าร่วมด้วย โดยในการมาเยือนไทยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีกที่ได้รับรองให้สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 โดยจะเป็นการตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) และไม่นับรวมการตรวจประเมินด้านมาตรฐานฮาลาลซึ่งปัจจุบันอยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ESMA ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อมูลโดย น.สพ.จีนะสูติ อัตตนนท์ นายสัตวแพทย์ กลุ่มยุโรปและตะวันออกกกลาง