270

เมื่อวันที่ 24 ตค. 62 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม OIE Twining Program ของศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ โดยมี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Dr.Jonathan Sleeman ผู้อำนวยการ The USGS Nationnal Wildlife Health Center และคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1  ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ป่า ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ป่าเป็นต้นกำเนิดของโรคเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงสนับสนุนให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์อ้างอิงด้านสุขภาพสัตว์ป่าของ OIE (OIE Reference Center) และศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในด้านสุขภาพของสัตว์ป่าของประเทศ และเป็นศูนย์ในการเฝ้าระวังโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์ป่า ซึ่งถือว่ามีส่วนช่วยในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้แนะนำให้มีการจัดตั้งเครือข่ายคณะทำงานด้านสัตว์ป่าของประเทศไทยในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการและนักระบาดวิทยาสำหรับการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า ทั้งนี้ อาจต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันโรคระบาดภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

ข้อมูลโดย น.สพ.พัสกร บุญสุภาวงศ์ กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ