270

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รองอธิบดี จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น เพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับ โครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) โดยมีผู้เเทนจาก ศวพ.ชลบุรี สคบ. สพส. สตส. และกรป.

ข้อมูลโดย ณัฐนันท์ แสงศรีรัตนกุล นายสัตวแพทย์  กลุ่มเอเชีย 2