270

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค.62 เวลา 09.45 น. นายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ (H.E. Mr. Yousuf bin Alawi bin Abdullah) รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศ รัฐสุลต่านโอมาน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น๑ กระทรวงเกษตรฯ โดยมี รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการหารือดังกล่าว 

 

ข้อมูลโดย น.ส.ปาณิศรา  พจณรังษี ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์