270

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค.62 เวลา 09.30น. กรมปศุสัตว์มอบหมายรอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานอาหารและยา ซาอุดิอาระเบีย เพื่อหารือและสร้างความมั่นใจด้านการส่งออกไก่ไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ โรงแรมอัล มีรอซ โดยมี นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศเป็นผู้แทนให้การต้อนรับดังกล่าว

 

ข้อมูลโดย น.ส.ปาณิศรา  พจณรังษี ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์