270

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาววรญา อุระแสง นายสัตวแพทย์ นางสาวปัทมภัทร์ จงเจริญ นายสัตวแพทย์ และนายบัณฑิต ชมกุหลาบ นายสัตวแพทย์ เข้าร่วมการเสวนา และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง “จัดทัพโคนมบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อ “จัดทัพโคนมบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA” โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา และการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA ซึ่งมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ลงนามของกรมปศุสัตว์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมืองนวัตกรรมอาหาร ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

 

ข้อมูลโดย น.สพ.บัณฑิต  ชมกุหลาบ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มเอเชีย 2