IMG 4546 270

          เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้นำเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ดูงานที่ ศวพ.ชลบุรีและด่านน้ำแหลมฉบัง 

IMG 4548

IMG 4550

IMG 4547

IMG 4549