IMG 6366 270

             วันนี้(20 ธ.ค.60) ได้มีการจัดฝึกอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ — “ร่างยังไง ให้ผ่านฉลุย” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 ราย เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ หลักการและข้อระมัดระวัง รวมทั้งประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยๆในการร่างหนังสือภาษาอังกฤษ โดยมี น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. เป็นประธานเปิดการประชุม และวิทยากรโดยน.สพ.เสริมพันธุ์ สุนทรชาติ/น.สพ.ธนวรรษ เทียนสิน ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้