IMG 6239 270

ในปี 2560 ประเทศไทยโดยกรมปศุสัตว์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 5th Joint Thailand-Malaysia Sub-Committee Meeting on Livestock Development ณ โรงแรม Lee Gardens Plaza Hotel อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560 

สามารถสรุปผลจากประชุมระหว่างอธิบดีกรมสัตวแพทย์มาเลเซีย และอธิบดีกรมปศุสัตว์ไทย (30 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ อ.หาดใหญ่) ได้ดังนี้

1. จะมีการตั้งผู้ประสานงาน (Focal Points) ทั้งส่วนกลาง และจังหวัดชายแดน 5 จังหวัด และตั้งกลุ่ม Line หรือ WhatApp เพื่อความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการควบคุมโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดน

2. มาเลเซีย ขอส่งออกเครื่องใน/ตีนไก่ (ฝ่ายไทยจะส่งเงื่อนไข requirements และ questionnaires ให้ต่อไป) 

3. มาเลเซียขอให้ไทยรับรองโรงงานผลิตขนไก่ปนเพิ่มเติมครับ (ตอนนี้รับรองไปแล้ว 2 โรงงาน)

4. ไทยขอให้มาเลเซียมาตรวจโรงงานไก่ นม และไข่แปรรูปต่อไป

5. มาเลเซีย/ไทย ตกลงจะเริ่มทำ Pre-export Quarantine (กัก 21 วัน คอกกักเอกชน + 10 วัน คอกกักของกรมปศุสัตว์ + 10 วัน คอกกันฝั่งมาเลเซีย) โดยจะบังคับใช้กับ วัว ควาย แพะ แกะ

6. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใส่ เรื่องห้ามใช้ Beta-agonist อยู่ใน Health Certificate ด้วยครับ (ตามที่ฝ่ายไทยเสนอ)

7. มาเลเซีย ยินดีนำเข้าแพะ-แกะ แบบถูกต้อง (เงียบๆ ไม่เสียงดังมาก เดี๋ยวมีฝ่ายต้าน) โดยมาเลเซียจะส่ง requirements/ protocols มาให้ฝ่ายไทย

8. ตกลงเบื้องต้นว่า จะทำเงื่อนไข requirements/ protocols นำเข้าและส่งออก นกเขาชวาเสียง (Zebra dove) ระหว่างไทยและมาเลเซีย

9. ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการด้านห้องแลบมาเลเซียและไทย (Inter-laboratory proficiency test)

10. การประชุมปี 2561 จะจัดที่มาเลเซีย

11. การประชุมครั้งต่อไป จะเชิญภาคเอกชนด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมหารือด้วย เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งสองฝ่าย

ประเทศไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปมาเลเซีย มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ต่อปี โดยส่งเนื้อไก่สดและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น
รวมทั้ง สัตว์มีชีวิต เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ เป็นต้น

IMG 6238

IMG 6239

IMG 6240

IMG 6242

IMG 6245

IMG 6248

IMG 6249

IMG 6251

IMG 6253

ข้อมูลโดย น.สพ.ธนวรรษ เทียนสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ/ส.พญ.พจณา สากระแสร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ