สถานที่ตั้ง :

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สังกัดกรมปศุสัตว์

ตึก OIE ชั้น 2

69/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10440

 

map

google maps 2014 Click Google map