ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE อธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางไปมอบพันธุ์สุกร ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้าเกษตร​ครั้งที่​ 2​ ระหว่างไทย-กัมพูชา
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ ตำแหน่ง... Read More...
IMAGE การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม SPS Committee ครั้งที่ 73
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD