announce ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) เลขที่ บซ.กรป.3/2564 รายละเอียด