announceประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [[รายละเอียด]]