announce โครงการให้ทุนการศึกษาข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑฝูเจี้ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน [[รายละเอียด]]