เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Disease Prevention Management for Export ภายใต้งาน VIV ASIA 2019 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

270

      วิทยากร : นายยุทธศาสตร์ คุณธรวิวัฒน์ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

 • หัวข้อ OIE Terrestrial Animal Health Code related import and export for swine and its products                                                                                                                                            วิทยากร : Laure Weber-Vintzel

 • หัวข้อ Import and Export Procedures for Animals and Animal Products                                                                                                                                                                                วิทยากร : LAMAI NAMMONGKOL, D.V.M Division of Veterinary Inspection and Quarantine Department of Livestock Development
 • หัวข้อ Innovation for Animal Disease Control and Prevention                                                                                                                                                                                              วิทยากร :  Dr. Weerapong Thanapongtharm, Department of Livestock Development
                 Asst. Prof. Dr. Anuwat Wiratsudakul, Mahidol University
                Asst. Prof. Dr. Worapan Kusakunnirun, Mahidol University 
 • หัวข้อ Innovation in use of bioreagent for swine disease diagnosis and surveillance                                                                                                                                                              วิทยากร :  Jadsada Ratthanophart National Institute of Animal Health
 • หัวข้อ RAISED WITHOUT ANTIBIOTICS(RWAAPPROACH IN THAILAND                                                                                                                                                                              วิทยากร :  DR.SOMBAT SUPPRAPHAKORN D.V.M.
 • หัวข้อ ORGANIC PIG PRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                  วิทยากร :  KAMON CHAWEEWAN
 • หัวข้อ ORGANIC SWINE FARM CERTIFICATION                                                                                                                                                                                                                  วิทยากร : DR. EKKACHAI KOKIATSAKULCHAI