270

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานสัมภาษณ์รายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (เบลเยียม), ประจำกรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น) และประจำกรุงปักกิ่ง (จีน) โดยมี นายชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สคบ. นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. ผชช.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้แทน สพพ. และ สพ.ญ.ลมัย นามมงคล ผู้แทน กสก. ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ด้วย ซึ่งในปี 2562 ได้มีผู้ที่มีผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน 10 ราย จาก สพส. กรป. สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ สนง.ปศข.5 และ สนง.ปศข. 7

ข้อมูลโดย น.ส.ทิพากร  สินชัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์