ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ช่องทางการถาม-ตอบ

                     facebook logos PNG19758 1

  https://www.facebook.com/internationallivestock

                                  (Inbox)

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การเข้าเยี่ยมคารวะกรมปศุสัตว์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ของเจ้าหน้าที่ OIE Sub-Regional Representation for South East Asia (OIE SRR SEA)
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

สถิติผู้เข้าใช้งาน

202571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
414
2309
197717
6322
13085
202571

Your IP: 35.173.35.159
2021-10-18 10:36
 
IMAGE กันยายน 2563
วันอังคาร, 08 กันยายน 2563
Read More...
IMAGE การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
ที่มา :... Read More...
 

270

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานสัมภาษณ์รายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (เบลเยียม), ประจำกรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น) และประจำกรุงปักกิ่ง (จีน) โดยมี นายชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สคบ. นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. ผชช.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้แทน สพพ. และ สพ.ญ.ลมัย นามมงคล ผู้แทน กสก. ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ด้วย ซึ่งในปี 2562 ได้มีผู้ที่มีผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน 10 ราย จาก สพส. กรป. สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ สนง.ปศข.5 และ สนง.ปศข. 7

ข้อมูลโดย น.ส.ทิพากร  สินชัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

270

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบถังขยะในโครงการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมขอเชิญชวนชาวกรมปศุสัตว์ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก พกถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ ณ กรมปศุสัตว์ วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

ข้อมูลโดย นายสุรศักดิ์ เล็กประโคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

270

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดประชุมยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมี รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานการประชุม

270

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์ ได้จัดการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบดูแล เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ข้อมูลโดย น.สพ.เธียรชัย อนงค์รักษ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD