ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3rd regional workshop of GHSA Detect 1 (National Laboratory System)
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
  วันที่ 16 มกราคม 2562 รอธ. จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ... Read More...
IMAGE อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยคณะเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป
วันอังคาร, 08 มกราคม 2562
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต... Read More...
IMAGE การ​เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัํฒนาปศุสัตว์​ไทย - มาเลเซีย​ ครั้งที่ึ​ 6
วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561
นายสรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การประชุมสัมมนา เรื่อง "ตามติดภารกิจการปฏิบัติการเมืองท่า"
วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

announce การศึกษาข้อกำหนดการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกร ภายใต้มาตรการสุขอนามัยสัตว์(SPS) โดย สพ.ญ.พรทิพา โรจนแสง [[CLICK]]


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD