2 270

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป. ได้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กทมฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก 14 กระทรวง เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมดังกล่าว โดยมีกรมการศาสนาเป็นเจ้าภาพการจัด

2      3