1 270

     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าประจำจุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณสวนสราญรมณ์ และผลัดเวรอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

24thumbnail image3