ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การประชุม the 26th ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL)
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
การประชุม the 26th ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL)ระหว่างวันที่ 25 - 27... Read More...
IMAGE การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ The Technical Workshop of Australian Rendered Animal Products
วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561
วันนี้ (29 มีนาคม 2561) The Australian Renderers Association (ARA) ได้กำหนดจัด The Technical... Read More...

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

1 270

     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าประจำจุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณสวนสราญรมณ์ และผลัดเวรอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

24thumbnail image3


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD