IMG 5933 270

            เมื่อวันที่ 14 พย. 2560 เจ้าหน้าที่กรปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ