ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE อธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางไปมอบพันธุ์สุกร ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้าเกษตร​ครั้งที่​ 2​ ระหว่างไทย-กัมพูชา
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ ตำแหน่ง... Read More...
IMAGE การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม SPS Committee ครั้งที่ 73
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

IMG 0384 270กรมปศุสัตว์ โดย กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้มีการจัดสัมมนางานรวมพลคนแพะ-แก ครั้งที่ 1 "เครือข่ายราษฎร์รัฐร่วมพัฒนาแพะแกะไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรรม Windsor Suites&Convention โดยมีวิทยากรจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน อาทิ

  •  ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญโซ่อุปทานด้านเกษตร CLMV และสมาคมส่งเสริมธุรกิจแพะแกะระหว่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มการผลิตและการตลาดแพะแกะ ใน AEC” 
  • นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย/นายเกษม มหันตเกียรติ ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเขต ๑/นายธนวัฒน์ ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเขต ๓/นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเขต ๙/นายวสันต์ วโรกร นายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย/นายเกรียงศักดิ์ สุจริต นายกสมาคมแพะนมไทย อภิปรายในหัวข้อ “แนวโน้มการผลิตและการค้าแพะแกะของประเทศไทย”

  • น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/รศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ดร.สราญ ปริสุทธิกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ดร.สุวิทย์ อโนทัยสินทวี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์/ดร.อำพล วริทธิธรรม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ อภิปรายเรื่อง“ความพร้อมของภาครัฐในการผลักดันให้แพะแกะไทยไปตลาดโลก”

  • น.สพ. ยศสรัล ชาลาอาดิศัย หัวหน้าด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง บรรยายในหัวข้อ“ระเบียบขั้นตอนในการส่งออกและนำเข้าแพะแกะ”

 

IMG 5933 270

            เมื่อวันที่ 14 พย. 2560 เจ้าหน้าที่กรปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

IMG 3725

                    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 กองความร่วมมือด้านการปสุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้จัดทำบุญกอง ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 กรมปศุสัตว์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด

IMG 3816  IMG 3817

2 270

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป. ได้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กทมฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก 14 กระทรวง เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมดังกล่าว โดยมีกรมการศาสนาเป็นเจ้าภาพการจัด

2      3

 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD