ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ช่องทางการถาม-ตอบ

                     facebook logos PNG19758 1

  https://www.facebook.com/internationallivestock

                                  (Inbox)

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การเข้าเยี่ยมคารวะกรมปศุสัตว์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ของเจ้าหน้าที่ OIE Sub-Regional Representation for South East Asia (OIE SRR SEA)
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

สถิติผู้เข้าใช้งาน

205806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
1641
3386
200262
9557
13085
205806

Your IP: 35.175.107.77
2021-10-25 03:09
 
IMAGE กันยายน 2563
วันอังคาร, 08 กันยายน 2563
Read More...
IMAGE การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
ที่มา :... Read More...
 

270

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจาก สคบ., กรป., สนง.ปศข.3 และสนง.ปศจ.อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมควบคุมโรค ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกแบบบูรณาการตามแนวพื้นที่ชายแดนประเทศไทย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และได้สรุปแผนการดำเนินงานเบื้องต้นในบริเวณชายแดนประเทศไทย จ.อุบลราชธานี และ สปป.ลาว แขวงจำปาสัก ดังนี้
         1. ลักษณะการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีระยะการดำเนินงาน 3 วัน ได้แก่ อบรมอาสาร่วมระหว่างอาสาไทย-ลาว 1 วัน, ลงพื้นที่ให้ความรู้ ฉีดวัคซีนและทำหมันในพื้นที่ฝั่งไทย 1 วัน และฝั่งลาว 1 วัน
         2. กำหนดวันปฏิบัติงาน คือ วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
         3. กำหนดพื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่
                - ประเทศไทย: อ.สิรินธร (ช่องเม็ก) จ.อุบลราชธานี
                - สปป.ลาว: บ้านเหียง เมืองสุกุมา, กลุ่มบ้านดงยาง เมืองโพนทอง

ทั้งนี้ จะประสานงานเพื่อเตรียมการดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พจณา  สากระแสร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD