ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ช่องทางการถาม-ตอบ

                     facebook logos PNG19758 1

  https://www.facebook.com/internationallivestock

                                  (Inbox)

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การเข้าเยี่ยมคารวะกรมปศุสัตว์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ของเจ้าหน้าที่ OIE Sub-Regional Representation for South East Asia (OIE SRR SEA)
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

สถิติผู้เข้าใช้งาน

205810
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
1641
3390
200262
9561
13085
205810

Your IP: 35.175.107.77
2021-10-25 03:28
 
IMAGE กันยายน 2563
วันอังคาร, 08 กันยายน 2563
Read More...
IMAGE การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
ที่มา :... Read More...
 

270

           เมื่อวันที่่ 27 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ MR. Polyvios Neocleous พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป (EU)   ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย Food Safety Mission ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

           และวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรปด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health Mission) พร้อมด้วย Dr. Francisco Javier perez และ Dr. Ana Victoria Pascual Linaza คณะทีมตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
         - คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีกำหนดการเดินทางมาตรวจประเมินที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อตรวจประเมินติดตามระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ซึ่งสหภาพยุโรปได้ตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ล่าสุดในปี 2011
         - กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Competent Authority: CA) ด้านสุขภาพสัตว์ ได้พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มแข็ง ศักยภาพและประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ทั้งโรคในสัตว์ (animal disease) และโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน (zoonosis) โดยทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยได้รับการรับรองห้องวิเคราะห์ปฏิบัติการด้านโรคสัตว์จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เป็น OIE Regional Reference lab for Brucellosis และ OIE Regional Reference lab for FMD นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้

         กรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก โรงงาน ด่านกักกันสัตว์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประสานงาน สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ล่าม ด้านวิชาการ และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย มีระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ที่ครอบคลุม ทั้งการป้องกัน (Prevent) การตรวจจับ (Detect) การตอบสนอง (Response) สามารถควบคุมและกำจัดโรคในสัตว์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบของสหภาพยุโรป โดยคำนึงถึงด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD